FILTER PROTIV PLIJESNI

FILTER PROTIV PLIJESNI

Visoko efikasni višeslojni kompozitni filter za pročišćivače zraka iTherapy, projektiran za redukciju spora plijesni te redukciju nastanka alergijskih reakcija. Filter sadrži finu mrežicu aktiviranog antibakterjiskog sloja, koji procesom adsorpcije reducira rast spora plijesni u iznosu od 99,9%

Radni vijek: 1500 sati.

Hrvatski