UDAHNITE ŽIVOT!

Što je iTherapy

Platforma za inovaciju ovog proizvoda se temelji na podacima Svjetske Zdravstvene organizacije koji su pokazali da su nivoi organskih zagađivača dva do pet puta veći unutar zatvorenih prostora, nego na otvorenom, bez obzira na to da li su kuće smještene u ruralnim ili visoko industrijskim područjima. Moderne tehnologije koje se primjenjuju u zatvorenim prostorima koriste proizvode koji sadrže organske kemikalije koji se akumuliraju u prostoru gdje povišena koncentracija može ostati u zraku dugo nakon što je aktivnost završena.

Posljedica neadekvatnog uklanjanja nečistog zraka u zatvorenim prostorijama proizvodi zagađenje koje godišnje odnosi dva milijuna života, što iznosi oko 3% svih umrlih i uzrokuje 2,7 % svih bolesti.
Posljedica akumulacije nekvalitetnog zraka je stvaranje loše mikroklime (odnos temperature, vlage, struje zraka, tlaka te odnos kisika i CO2) koji zajedničkim utjecajem dovode do različitih bolesti korisnika prostora (pad imuniteta, bolesti dišnog sustava, kronične alergije, glavobolje, itd). Poseban problem predstavlja plin radon kojim se kuće svakodnevno pune te se u uvjetima recirkuliranog zraka, kontinuirano akumulira. Procjenjuje se da je između 3% i 14% svih karcinoma pluća uzrokovano radonom (ovisno o prosječnim vrijednostima radona u pojedinoj državi).

Recikliranje zraka

Recikliranje zraka, u tehnologiji izgradnje zgrada novijeg datuma, postalo je tehnološki imperativ, budući da se radi o zgradama u koje su ugrađeni izolacijski materijali s visokim stupnjem učinkovitosti. Ova izolacijska učinkovitost je odlična za ispunjavanje kriterija zahtjeva energetske štednje, energetske učinkovitosti te stupnja sniženja ispuštanja CO2.
U kući je uobičajeno i redovno akumuliranje prašine, razmnožavanje plijesni, bakterija, virusa, dima cigareta, raznih kemikalija i drugih toksina ali se njihove količine "ponovnom uporabom" tj. redovitim recikliranjem zraka, povećavaju!

UDAHNITE ŽIVOT!

Tehničke specifikacije

Uređaj predstavlja rješenje za neke od najvećih problema našeg modernog stila života tj.okoliš u zatvorenim prostorima i opasnosti po zdravlje u domu koji izaziva sve više bolesti kao što su bakterijska i virusna oboljenja,stanja nalik gripi, razna alergijska oboljenja i autoimune bolesti,dišna i srčana oboljenja te rak. Uređaj je konfiguriran kao samostalna zidna jedinica koji izgleda kao umjetnička slika koja se u kontinuitetu mijenja u ovisnosti o stanju kvalitete zraka unutar zatvorenog prostora.

Uređaj integrira 10 različitih funkcija kojima se omogućava:


  • Mjerenja i detekcija parametara zraka (količina prašine,isparljivih organskih spojeva, temperatura, vlažnost,plin radon)
  • 5-stupanjska filtracija
  • Automatski rad s uključenim softwareom
  • Strojno učenje i baza podataka
  • Funkcija alarma  • Prijenos rezultata na udaljeno mjesto
  • Grafički prikaz s vremenskom memorijom od 30 dana
  • Obrada i modulacija zraka
  • Automatski interaktivni zaslon: prednja strana uređaja je slika koja se mijenja u ovisnosti o stanju kvalitete zraka
  • Modul za povezivanje različitih jedinica pročistača zraka unutar prostora u središnju upravljačku jedinicu.
UDAHNITE ŽIVOT!

Zašto iTherapy?

Uređaji koji danas postoje na tržištu, na žalost ne rješavaju problem pročišćavanja zraka na cjeloviti način. Svi uređaji na tržištu su uređaji, niti jedan nije ekološki sustav s ugrađenim sustavom strojnog učenja putem kojeg se uređaju zadaju kompleksne funkcije upravljanja nad procesom pročišćavanja ali i stvaranje i održavanje kvalitete zdravog zraka. Kristalna Ideja je inovirala kompleksni ekološki sustav koji koristi metodu sustavne analitike, dijagnostike, pročišćavanja i obrade zraka uz kontinuiranu interaktivnu komunikaciju sa svojim korisnikom. iTherapy je kompleksan i pametan ekološki sustav za pročišćavanje zraka u zatvorenim prostorima, koji ima sposobnost strojnog učenja.

Sadrži 11 integriranih tehnologija kojima se ostvaruju funkcije mjerenja, detekcije, pročišćavanja zraka od prašine, bakterija, virusa, spora, gljiva, isparivih organskih spojeva, alergena te radioaktivnih plinova. Sve funkcije su povezane putem kontrolno- procesorske jedinice s instaliranim algoritmom koji prikuplja, strukturira, obrađuje, prijenosi informacije te upravlja radom uređaja. Važna funkcija uređaja je modeliranje klimatskih uvjeta u prostoriji u svrhu dobivanja najpovoljnije klime i kvalitete zraka u prostoru. iTherapy je sustav za pročišćavanje koji koristi metodu sustavne analitike, dijagnostike, pročišćavanja i obrade zraka uz kontinuiranu interaktivnu komunikaciju sa svojim korisnikom.

Hrvatski